מכונות חצי-אוטומטיות המתאימות להדבקת תוויות על מגוון אריזות ומכלים. 
מבטיחות הדבקה מדויקת וחזקה במיוחד.